Cardio Therapy

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also t...

Porada psychologiczna

1-3 wizyty diagnostyczne, służące określeniu problemu i sytuacji życiowej klienta. Takie spotkania pozwalają poznać sposób pracy terapeuty oraz zbadać własną gotowość do terapii indywidualnej. Po odbyciu konsultacji, możliwe jest przejście do etapu terapii indywidualnej: ułożenie...

Psychoterapia

Istotą psychoterapii jest leczenie rozmową. Psychoterapeuta w trakcie spotkań z pacjentem opiera się na konceptualizacji, czyli zrozumieniu indywidualnych pacjentów, ich przekonań i wzorców zachowań. Terapeuta na różne sposoby dąży do wywołania zmiany sposobu myślenia i realizacji c...

Konsultacja psychiatryczna

Konsultacja psychiatryczna jest pierwszym krokiem kompleksowego leczenia psychiatrycznego. W trakcie pierwszej wizyty, która trwa około godziny, lekarz psychiatra zapoznaje się szczegółowo z problemami pacjenta i wspólnie z pacjentem ustala dalsze etapy leczenia zarówno farmakologicznego, ...