Konsultacja psychiatryczna jest pierwszym krokiem kompleksowego leczenia psychiatrycznego. W trakcie pierwszej wizyty, która trwa około godziny, lekarz psychiatra zapoznaje się szczegółowo z problemami pacjenta i wspólnie z pacjentem ustala dalsze etapy leczenia zarówno farmakologicznego, jak i terapeutycznego. Kolejne wizyty lekarskie trwają w zależności od potrzeb do około 30 minut i mają na celu ocenę postępów w leczeniu i jego ewentualną korektę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *